Player’s Handbook 3.5e

Článok zverejnený 28.07.2005, autor: Alef0 (alef0[zavinac]szm.sk)


Dungeons & Dragons (D&D) je vo všeobecnom povedomí takpovediac synonymom stolového RPG. Značnú zásluhu na tom majú prvá a druhá edícia tejto hry, vtedy známej ako Advanced Dungeons & Dragons, ktoré na trhu kraľovali temer dvadsať rokov. Po páde pôvodného vydavateľa, ktorým bolo TSR a následným prevzatím tejto spoločnosti Čarodejmi pobrežia (Wizards of the Coast), nadišiel čas na niečo nové. V roku 2000 vyšla kompletne prekopaná tretia edícia pravidiel D&D, a o tri roky neskôr kontroverzná revízia pravidiel – edícia 3.5.

Stalo sa už tradíciou, že základné pravidlá k D&D sú rozdelené do troch príručiek – Príručka hráča (Player's Handbook), Rukoväť Pána jaskyne (Dungeon Master’s Guide) a ,,beštiár" (Monstruous Manual). Pozrime sa bližšie na prvú a najzákladnejšiu z týchto troch príručiek – tá uvádza všetky pravidlá D&D, s ktorými sa hráči i Páni jaskyne aktívne môžu stretnúť.

Cena a vzhľad

Náhodného ,,okolosadívajúceho" zaskočia na prvý pohľad asi dve veci. Jednou je, že príručka stojí v Brlohu po ,,zľave" nemoslimských (ale zato baťovských) 999 Sk. Za celú sadu pravidiel je nutné si pripraviť pomerne ohromujúcu sumu okolo 3200 Sk (čo je cena zhruba 20 boostrov Magicu).

Druhou vecou, ktorá čiastočne vyvažuje cenu, je vzhľad. Tristodvadsať strán kriedového papiera, pevná väzba a nádherná úprava, ktorá (pokiaľ mám prehľad) stanovila istý štandard komerčne predávanej príručky pravidiel. Prebal a návrh dávajú dojem starej, v koži viazanej pergamenovej knižky a dojem zlepšuje množstvo jemných detailov – naťahané jemné línie medzi riadkami, obchytané okraje, či ceruzkové polstránkové ilustrácie uvádzajúce kapitoly.

Obsah

Nemenej dôležitý je však aj samotný obsah – veď popri obdivovaní formy by sme sa raz chceli dopracovať aj k samotnému hraniu D&D. Úvod predstavuje čitateľovi z rýchlika koncept D&D ako rolovej hry, prelet základnými pojmami herného systému a postupnosť bodov, ktoré je nutné dodržať pri generovaní postavy.

Podľa tohto krátkeho predstavenia mám dojem, že autori predpokladajú u dychtivého hráča istú znalosť stolových RPG, pretože klasické filozofické úvody o tom, čo je RPG, prípadne úvod o D&D, vynechávajú, resp. ich redukujú na jednostranový prehľad. Oproti druhej edícii vypadol napr. aj príklad hrania – ukážka sessionu. Mám pocit, nepoučený čitateľ by si zaslúžil podrobnejší a rozsiahlejší úvod, pretože v knihe bude nasledovať už len lavína pravidiel a mechaník systému.

Tento príval sa začína prvou kapitolou, ktorá sa venuje atribútom postavy (tradičnej Sila, Obratnosti atď.). Každému atribútu venuje krátky popis, jeho najčastejšie použitie v systéme, a príklady použitia u jednotlivých príšer/tvorov.

V podobnom duchu sa vinie druhá kapitola, ktorá sa zaoberá rasami. K dispozícii je sedem rás – či už klasické (ľudia, elfovia, trpaslíci...) alebo menej tradičné (polork). Každej rase je venovaná zhruba strana; osobnosť, fyzický popis, vzťahy s ostatnými rasami a podobné popisy sú v rovnováhe s prvkami, ktoré popisujú rasu v systéme. Tretia kapitola predstavuje jedenásť povolaní. Niektoré sú známe všeobecne (bojovník, kúzelník, klerik), niektoré z predošlej edície (bard, druid), a niektoré sú v D&D nové (barbar, mních). Každé povolanie je uvedené krátkou charakteristikou, pozadím, či potenciálnou úlohou v družine. Tento popis je nasledovaný prehľadnou tabuľkou zhŕňajúcou prehľad vlastnosti a schopnosti daného povolania v závislosti na úrovni postavy a podrobným popisom jednotlivých schopností. Koniec kapitoly je venovaný vysvetleniu skúsenosti (XP) a úrovní postavy, vrátane systému viacerých povolaní jednej postavy.

Štvrtá a piata kapitola sa venuje zručnostiam a odbornostiam. Zručnosť predstavuje naučené vedomosti a ich použitie v danej oblasti. Princíp je jednoduchý: každá postava získa na novej úrovni niekoľko zručnostných bodov, ktoré môže investovať do zvýšenia príslušnej zručnosti. K dispozícii sú fyzické (šplhanie, plávanie, počúvanie), osobnostné (diplomacia, blafovanie), ale aj zlodejské (otváranie zámkov, tichý pohyb), či čarodejské schopnosti (čaroznalectvo, používanie magických predmetov). Každá zručnosť obsahuje kratučký popis, situácie, v ktorých ju možno použiť a príklady tried náročnosti príslušnej situácie. (Napr. stopovanie orka v blate nie je také ťažké ako stopovanie mravca na betóne).

Odbornosti predstavujú špeciálne schopnosti hodné dobrodruha. Používa sa tu trochu iný prístup, ako v prípade zručností. Postava získa k dispozícii jednu odbornosť zhruba na každej tretej úrovni a vyberie si ju so zoznamu uvedeného v piatej kapitole. Zoznam je tvorený jednovetným popisom, prípadnými predpokladmi, ktoré musí postava spĺňať, aby mohla získať danú odbornosť a výhodou danej odbornosti v hernom systéme.

Kapitola pod názvom Popis uvádza prehľad a popis deviatich presvedčení postavy (od zákonne dobrého po chaoticky zlého). Nasleduje ju podkapitola Božstvá, ktorá uvádza niekoľko vzorových božstiev (čitateľovi je zatajené, že pochádzajú zo sveta Greyhawk) s krátkym popisom. Záver patrí popisu ďalších fyzických vlastností – vek, váha a výška a veľmi krátkemu jednostranovému odporúčaniu k vytvoreniu ďalších, z hľadiska pravidiel nepodstatných charakteristík, ako napr. osobnosť, história postavy a pod.

Siedma, obsiahla, kapitola je venovaná vybaveniu. V princípe ju možno rozdeliť na zbrane, výzbroj a ostatné tovary a služby. Zbraniam a výzbroji zodpovedajú príslušné zhŕňajúce tabuľky, ktoré obsahujú ich parametre (napr. veľkosť, typ, zranenie a pod, resp. bonus k úrovni výzbroje, a pod.). K dispozícii sú historické zbrane (meče, sekery, luky), exotické zbrane (nunchaku, hviezdice-shurikeny) a, nazvime to, fantasy zbrane (dvojité meče, dvojité sekery a pod.) Analogická situácia platí pre brnenia.

Každá položka vybavenia má zároveň v texte krátky popis a ilustráciu. Väčšina zbraní je zobrazená podľa mojich biednych vedomostí pomerne realisticky (až na nejaké výnimky, napr. rapier je zobrazený úplne zle: vďaka, Kleriker), brnenia však majú značný fantasy nádych.

Popis a ilustrácia prislúcha aj všakovakému viac či menej dobrodružnému vybaveniu – v zozname sú veci od pripináčika až po loď.

Tridsať strán ôsmej kapitoly približuje súbojový systém. Ten je vo svojej hlavnej myšlienke veľmi jednoduchý – prebieha na kolá a útoky sa realizujú dvadsaťstennou kockou (,,damage" zbrane sa vykonáva kockou, ktorá je uvedená pri príslušnej zbrani). Napriek tomu mám pocit, že chvíľu trvá, kým si ho človek osvojí vo všetkých svojich nuansách a komplikovanostiach. Tie sú vysvetlené podrobne v texte, príklady sú často nahradené obrázkom. Mám pocit, že mnohí začiatočníci spočiatku začnú používať len tie najdôležitejšie, alebo najočividnejšie prvky systému a až časom priberajú tie ostatné. Typickým príkladom sú príležitostné útoky – tie sú v texte vysvetlené síce jasne, ale ich pochopenie vyžaduje podľa mňa viacnásobné prečítanie a zapamätanie si príslušnej časti. Podobne je to so špeciálnymi útokmi (odzbrojenie, potknutie a pod.). Istým spôsobom tomu napomáha aj zloženie kapitoly: začína všeobecným prehľadom najdôležitejších mechaník súboja, cez iniciatívu a spomínané príležitostné útoky prejde k popisu jednotlivých druhov akcií, ktoré možno vykonať počas kola (kolo v D&D nie je nedeliteľnou časovou jednotkou, ale delí sa na akési podkolá). Nasleduje úsek o životoch (hit points), taktickom pohybe na bojovom poli (mám pocit, že tu sa už smeruje k nutnému používaniu miniatúr), krytoch a úkrytoch, a obsiahlejšej sekcii o špeciálnych útokoch (tým tiež trvá trochu dlhšie, než sa dostanú do krvi).

Deviata kapitola sa venuje ostatným veciam, s ktorými sa dobrodruh-prieskumník môže stretnúť – napr. nosnosti postáv, pohybu v krajine, svetlu a svetelným podmienkam, výdrži predmetov a vecí (aj predmety majú hitpointy..) a niekoľkým odporúčaniam družine, ako spravovať a deliť spravodlivo nahonobený poklad.

Nasledovné kapitoly sa venujú už len výhradne mágii. Desiata kapitola popisuje všetky pojmy týkajúce sa kúzlenia – rozoberá všeobecne parametre kúzla (úroveň, škola, efekt, dosah a rozsah a pod.) a popis kúzlenia. Niektoré koncepty sú veľmi jednoduché, ale opäť jestvujú nuansy, ktoré sa musia zažiť, prípadne poriadne naštudovať (protikúzla-counterspelly, rôzne druhy ilúzií).

Jedenásta kapitola je suverénne najdlhšia (tiahne sa cez 120 strán), obsahuje totiž najprv prehľad kúziel, ktoré má každé povolanie k dispozícii, a potom jeden abecedne zoradené popisy kúziel. Kúziel je nespočetné množstvo a abecedný zoznam v spolupráci s delením kúziel podľa povolaní umožňuje pomerne rýchlu orientáciu.

Pri takom rozsahu je takmer nevyhnutným doplnkom knihy index, ktorému predchádza ešte glosár najdôležitejších pojmov. V predošlých edíciách bolo zvykom uvádzať prehľad najdôležitejších tabuliek, no tu sa od tohto zvyku upustilo (asi sa predpokladá, že Dungeon Master používa zástenu).

Sumár

Pravidlami nabitá základná príručka jedného z najznámejších fantasy RPG systémov v reprezentatívnej úprave. Slovenský čitateľ by však asi uprednostnil menej honosnosti oproti nižšej cene. Začiatočník by asi uvítal rozsiahlejší úvod do RPG. Základné pravidlá sú vysvetlené prehľadne, často na obrázkoch, ale ich dôkladné osvojenie potrebuje istú dávku štúdia a zaužitia. Ostatné kritiky patria skôr na adresu systému d20.  Napriek tomu, ako by povedala reklama, fanúšik D&D to jednoducho musí mať.

 Vyhľadávanie

 Posledné komentáre

Fórum žije! (s básní nijak nesouvisející výkřik)
(Ayaki, 17.03.16 19:49)

Dúha
(Weerty, 23.12.13 13:24)

Všem milencům
(Anonymous, 14.12.13 21:03)

Cudzinec
(Anonymous, 02.12.13 11:06)

 Kalendár

júl 2020
PUSŠPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Úplný prehľad

Pridať akciu

 Partneri

FantáziaDark ElfSpoločenské hryOZ MastodontSrdce ErineluSteampunk.deever.cz - co uvízlo v soukolíSFF.czKion - nový svet pre DrD