Cadwallon: The Free City, Player's Handbook

Článok zverejnený 19.11.2006, autor: Dalcor (Dragonlance.Dalcor[zavinac]seznam.cz)

Letošního roku konečně vyšla anglicky psaná verze francouzského RPG Cadwallon. Respektive zatím první příručky - Příručky pro hráče (Player's Handbook). Vydavatel, firma Rackham, definuje tuto hru jako Taktické RPG. Rackham je tvůrce úspěšné wargamingové hry Ragnorok / Confrontation a její RPG z těchto her přímo vychází. Nejvíce je to vidět na simulaci bojů za pomocí figurek na "podlahách" - tilesetech rozdělených dle čtverců, kde se pravidla přímo řídí polohou podstavců figurek (a ne figurek samotných) vůči ostatním. Cadwallon tak vychází z podobného zadání jako stará taktická hra Inquisitor Battle for Emperors Soul pro svět Warhammeru 40.000. Ovšem jak si povíme dál, zde je daleko více prvků pro hraní příběhů - roleplayování než ve starém Inquisitorovi.

Co je to Cadwallon?

Ale co je to ten Cadwallon? Hra má podtitul the Free City a to nám řekne asi nejvíce. Cadwallon je svobodné (nezávislé) město na světě Aarklash, kde se vede nekončící válka mezi dobrem a zlem - Rag'narok. Bohužel hned od začátku je potřeba říct, že příručka pracuje jen s Cadwallonem, o okolním světě a jeho historii se nedozvíme skoro vůbec nic, tedy jednu stránku textu ve které je představeno proč k válce dochází a kdo se jí účastní - kultury Cesty osudu, Stezek světla a Zákrut temnoty. Toto zestručnění jaksi omezuje práci Vypravěče, protože pokud neznáte Confrontaci, těžko se budete orientovat ve zbývajícím světě a těžko se budou hledat zápletky se světem za hranicí. Jak jsem řekl, Cadwallon je město. Město rozdělené na dvě části - horní a dolní a na jedenáct lén. Každé z lén je poměrně podrobně popsáno a to včetně informací o herních mechanikách které se jich přímo týkají - jedná se tedy o Postoj (Attitude) a Víru která nejen v daném lénu, ale třeba i v některých zvláštních místech léna převažuje. Kromě popisu lén se zde na několika stránkách příručka věnuje vůbec životu v Cadwallonu a jeho historii od jeho dobytí žoldnéři kapitána Vaniuse před přibližně dvěmy sty lety. Samotný Cadwallon bych označil jako kosmopolitní město kam míří převážně utečenci a vyděděnci ostatních kultur. Jedná se o město blíže k renesanci než gotice, s určitým vlivem techniky a alchymie. Je to taková směs Stoleté války, Třicetileté války, Prahy Rudolfa Habsburského, Paříže a Londýna. Osobně bych Cadwallon zařadil asi někam k Anhk Morporku ze série Zeměplocha, ovšem ne tak s hraničním humorem, spíše město jako takové. Vládne mu volený vévoda, který zaměstnává muže Svobodné ligy. Tito svobodníci jsou potomci žoldnéřů kteří dobyli město s prvním vévodou Vaniem, důstojníci tehdejší žoldnéřské skupiny byly první šlechtické rodiny. Právě za muže Svobodné ligy (Free Leaguers) se předpokládá, že hráči budou hrát.

Tvorba postavy

Tím se dostáváme k zajímavé a první mechanické části hry - a to je tvorba postavy. Jedná se o dovednostní systém, ne systém povolání, i když právě Trades je pro slovo Povolání rozhodně bližším ekvivalentem než Class, jak to známe v jiných systémech. K tomu se vrátíme. Teď jsem nakousl zásadní problém a to je angličtina knihy. Jeden z mnoha návštěvníků Rackham fóra, který se živý korektorskou a ediční prácí prohlásil větu o tom, že knihu z francouzštiny do angličtiny přeložil k tomu určený software a proofreading provedl Francouz s kvalitní angličtinou - tedy že proofreading neprovedl rodilý mluvčí. Je to první RPG kde jsem potřeboval překladový slovník abych pochopil některé výrazivo, nevím také jestli to je úmyslem, ale celá řada termínů, místo zaběhlé anglické terminologie podobné z mnoha jiných RPG využívá prostě termíny jiné, což mi tedy připadá jako francouzský styl. Bohužel některé názvy mechanik a termíny pak dělají vyloženě bordel. Ranky (stupně) mají nejen schopnosti (Abilities), ale i Povolání (Trades). A podle počtu ranků v trades máme počet ranků v abilitách, když je to poté popisováno dělá to neskutečný nepořádek - co třeba znamená One rank 3 trade mi nebylo jasné a musím říct že třeba tvorbu postavy a vůbec počítání stupňů u schopností jsem pochopil až na potřetí. Angličtina tedy jediný problém -- druhým problémem je zcela francouzský chaos - kniha nemá rejstřík a třeba mechanická část je rozdělena do 6 kapitol které jsou řazené za sebou, a jeden termín je nakousnutý v jedné kapitole a dokončený o tři kapitoly dál. Kromě toho základní mechanika a její počínání je napsaná skoro na první stránce, ovšem její použití a využití, které je nakonec zcela jiné, je popsáno o 150 stran dál. Musím říct, že právě srozumitelnost samotného textu, a hlavně přehlednost a srozumitelnost popsaných pravidel jsou největším nepřítelem herního systému, na druhou stranu když dojde k pochopení, jedná se o systém velice jednoduchý a přesto zajímavý. Ale zpět k tvorbě postavy (v našem případě člena Svobodné ligy).

Začíná se celkem klasicky volbou rasy a vzhledu nového člena Svobodné ligy. Rasy včetně rasových bonusů a speciálních pravidel jsou popsány od čtrnácté do devatenácté stránky zatímco tvorba postav začíná na straně 129. Každé rase je určena jedna strana, u každé rasy máme nějaký základní popis, historii a dále jejich kulturní prostředí ( k tomu se vrátím) a nakonec zvláštní pravidla upravující tvorbu postav. Rasy jsou elfové, kteří se moc neliší od Tolkienovi představy, dále Goblini, první rasa která obývala Aarklash a jedni z tvůrců nových technologií, lidé, trpaslíci, lidožraví ogři, kteří žijí jen v Cadwallonu a nikde jinde na Aarklashi, mutanti vzniklí spojením lidí a goblinů - orkové a konečně vlkeni, nejvíce podobní ultimátní bojové formě vlkodlaka jak je známe ze světů World of Darkness (Werewolf the Forsaken). Každá rasa má několik zcela odlišných kultur, které jsou opravdu odlišné a přístup tvůrců je takový, že nejsou spojeni jednotícím morálním hlediskem. Tyto kultury se liší podle toho, jakému totemu se zasvětili, a dále k jaké filozofii se přidávají - dobru, zlu a neutralitě - ovšem zapomeňte na přesvědčení z DnD - spíše než dobro zlo a neutralita bych měl říct řád, anarchie a nerozhodnost. Cesty osudu, Stezky světla a Zákruty temnoty jsou spíše obecnými filozofiemi jak jsem řekl. Kromě daných kultur může být postava narozena v Cadwallonu v tom případě nepatří do žádných kulturních uskupení (které jsou vlastně také národy a politická uskupení). Měl bych dodat, že kultura a rasa má vliv hlavně na Postoje, které jsou jakýmsi ekvivalentem vlastností, jak je známe z DrD, či DnD. Podle postojů se počítají některé vedlejší vlastnosti (poškození, zastrašení), například vlkeni mají +2 do Bojechtivosti. Je jich šest a k nim jsou připojeny schopnosti:

 • bojechtivost / pugnacity
 • hbitost / sleight
 • styl / style
 • jemnost / subtlety
 • oportunismus / opportunism
 • disciplína / discipline

Po volbě Původu přichází na řadu Povolání a Schopnosti. Povoláních je celkem 36 a jsou rozděleny do šesti skupin podle přístupu k řešení problémů:
 • Konfrontace / Confrontation
 • Zaklínání / Incantation
 • Revoluce / Revolution
 • Věštění / Divination
 • Prozkoumávání / Exploration
 • Interakce / Interaction

Každé povolání nabízí přístup k jiným schopnostem a znalostem. Bojová povolání nabízejí schopnosti převážně z vlastností seřazených pod Postojem Bojechtivost a pod. Svobodník si od začátku může vybrat tři stupně Povolání jejich kombinace se ničím neřídí. Může si vzít tři stejná Povolání, nebo dvě stupně jednoho Povolání a jeden stupeň jiného Povolání, nebo jeden stupeň třech různých Povolání. Každá vlastnost určená k danému stupni získává +1, bereme li si opakující Povolání, získávají na druhém stupni Povolání schopnosti prvního stupně +2, druhého stupně +1, při třetím stupni povolání je to potom +3/1. stupeň, +2/2. stupeň, +1/ 3. stupeň Povolání. Maximálně můžete dosáhnout 6. stupňů povolání. Limit pro množství různých povolání není stanoven. Čím více stupňů v jednom povolání tím se také zvyšuje vaše proslulost a vliv. Samotných vlastností, pokud dobře počítám, je 79 k tomu se přidávají Činy (viz dále) a Znalosti (lén, kontaktů, byrokracie, jazyků apod.). Množství Povolání je roven Potencionálu postavy.

Schopnosti a Povolání máme za sebou je čas přiskočit k Jedinečným vlastnostem a Odbornostem. Jedinečné vlastnosti jsou si částečně rovny s odbornostmi, respektive odbornosti jsou vylepšením Jedinečných vlastností. Každý člen Svobodné ligy má jednu svojí Jedinečnou vlastnost danou výběrem rasy a druhou si může vybrat. Pokud si postava vybere již po druhé stejnou Jedinečnou vlastnost, ruší se výsledky jejích nevýhod a z Jedinečné vlastnosti se stává odbornost. Je jich 91 (opět jestli dobře počítám) a některé z nich jsou samozřejmě určené jen některým rasám (těžko si u normálního nezmutovaného člověka dáte Jedinečnou vlastnost přidávající třetí ruku. Pravda, byl by jedinečný).

Závěrem přicházejí již nemechanické záležitosti tvorby postavy a to je vybavení a motivace. O vybavení není třeba mluvit, motivace je pak důvod proč je postava svobodníkem, za jakým důvodem se dala ke Svobodné lize.

Herní mechaniky

Přichází část závěrečná v našem představení Cadwallonu a to jsou mechaniky. Jak jsem řekl, mechaniky jsou různě poházené po celé knize, orientace je velice složitá a často nutí k listování, na druhou stranu mechaniky jsou natolik jednoduché, že to listování po pár sezeních už nebude potřeba. Nejdřív základní hody kostkou: Cadwallon funguje na mechanice Hodnota Schopnosti * D6 + Relevantní postoj. Hodnoty na kostce se nesčítají, ale počítá se největší hodnota, za každý další stejný výsledek se přičítá plus 1.

Ametyst, vlkenský svobodník má 4 body v hodnotě sekání a jeho bojechtivost (Pugnacity) je 5. Rozhodne se dýkou zaútočit na nepřítele. Hází tedy 4D6+5. Hod je 1, 2, 4, 4. Celkový výsledek hodu je tedy 4+1+5=10.

Většina akcí funguje na vzájemném ověření, nebo pevně stanovené Náročnosti. Ověření, či náročnost můžeme upravit tím, že si zariskujeme. Funguje to takto – například náročnost při útěku před strážemi bude 5, my ale chceme, aby nás netrefili z pušky, takže budeme riskovat o X (X je mezi jednou a hodnotou Potencionálu). Na útěk tedy musíme nyní přehodit 5+X. Pokud by po postavě stříleli, musí protivníci přehodit výsledek mého hodu včetně X. Rozhodnutí zda jde zariskovat je plně na Vypravěči. Je třeba zmínit, že neexistuje automatický úspěch, ovšem existuje automatický neúspěch - když jsou všechny kostky s výsledkem 1.

Ještě bych měl spomenout dvě mechaniky než se vydám dál – a to je Akční a Reakční záloha užívaná v rámci Opozičního setkání (Opposition). Opposition je definováno jako scéna, ve které dochází k překonání náročnosti nastavené jinou osobou, či skupinou osob. Opposition je například boj a skládá se z různě dlouhých kol. Na začátku si postavy rozdělí kostky, které jsou rovny jejich potencionálu do Akční a Reakční zálohy (action pool/Reaction pool). Tedy u nováčka ve Svobodné lize tři kostky. Akční kostky reprezentují možnost používání akcí, konání Činností (jedna kostka jedna činnost). Pak se zúčastnění seřadí podle iniciativy (podle počtu kostek v akčním půlu a pak jsou zde další různá kritéria). Následuje vyhlášení činností a akcí. Činnost je například pohyb, akce je například seknutí. Činnost nám vždy sebere jen jednu kostku ze zálohy, naproti tomu cena za provedení akce, tedy ověření schopnosti nesmí přesáhnout hodnotu schopnosti. Počet kostek, které si určíme k provedení schopnosti pak určuje i náš hod XD6+Attitude. Na to se reaguje použitím kostek z reakční zálohy (ne na činy) například obranou. Vyhodnotí se situace (třeba hodem na poškození) a nakonec se vyhodnotí boj. Zůstaly nám kostky v některé ze záloh, tak se tam kde jich je víc jedna odebere a začíná další kolo, rozdělením dalších kostek dle potencionálu a jejich přidání k zůstatku z minulého kola. Součet záloh nesmí přesáhnout potencionál postavy.

Náš vlken má potencionál 3, kostky si rozdělí 2 do AP a 1 do RP, během prvního kola má v dosahu nepřítele a vyhlásí na něj útok k tomu použije jednu kostku z AP, hází tedy 1D6+5. Výsledek porovnává z obranou nepřítele, který může reagovat hodem na obranu či úhyb, v případě zásahu si hodí na poškození /není ani akce, ani činnost/. Vyhodnotí se boj, vlkenovi zůstali po 1 kostce v AP i RP, žádnou tedy neodebereme a na začátku dalšího kola si přerozdělíme další tři kostky.

Problém je ten, zda je Opposition jakákoliv situace, která ve hře nastává kdy dochází k interakcí s okolím. To nijak upřesněné není a asi to vykrystalizuje během hraní.

Poslední důležitou částí je udělování zkušeností. Zkušenosti se udělují vždy jen v násobcích stovky a neexistují fixní částky, kolik (možná v příručce vypravěče). V zásadě se uděluje za dokončení úkolu. Žádné odměny za Role Playing nejsou zmíněny, za poražení protivníků (XP za kus) také ne. K tomu, abychom si zvedli Trade, musíme všechny stupně schopností odpovídající danému Povolání zvednout o 1 (500XP), Jedinečná vlastnost či odbornost stojí 2000XP. Například k pozvednutí Povolání Sleuth z 2 na 3 potřebujeme: 100 XP za to, že to můžeme dělat, dále 7x 500 za každý rank který nám Aleuty doteď nabídl a 500 XP za zvláštní schopnost s tímto Povoláním spojenou = 4100 XP.

Tím bychom vyřešili základní mechaniky a přejděme k systémovým prvkům spojených s přístupem k hraní. Myslím si, že není třeba rozebírat spoustu mechanik, jako pohyb, světlo, dohlednost, které pracují s wargamingovou přesností na doteky podstavců figurek a vzdáleností mezi podstavci figurek, ale vyberme zajímavá pravidla.

Zaklínání a Veštění

Magie se dělí na zaklínání/Incantation a věštění/Divination, rozdělení je velice podobné tomu, jak ho známe z Dungeons and Dragons - zaklínání je doménou mágů a čarodějů, věštění je pak vyhrazeno šamanům, kněžím a mnichům. Nejprve si povíme o zaklínání. To vychází z toho, že svět je složen ze šesti elementů: prvotních - voda, vzduch, země, oheň a k nim dále principielní elementy světlo a temnota. Mágové manipulující s elementy je nazývají doménami. Mágům umožňuje sesílání kouzel mana, která se vyskytuje ve speciálních klenotech, Každý kámen má dvě hodnoty: manovou rezervu a manové znovuzrození – rezerva udává kolik je maximálně many v nabitém kameni, znovuzrození pak udává kolik many se za každé kolo dobije. Ovšem zde je problém - Cadwallon nepracuje s časovými jednotkami, kolo nemá stanovenou délku, může to být hodina, nebo 2 vteřiny v boji. Tudíž mág bude chtít neustále bojovat aby se mu rychleji dobíjela mana? Každý mág začíná přístupem k elementu, který mu dovoluje jeho kultura a může používat kouzla z dalších elementů, které jsou jeho rase povoleny. K tomu aby došlo k seslání daného kouzla musí mít sesílatel klenot, který obsahuje manu daného elementu, a musí uspět ve schopnosti Incantation proti náročnosti kouzla. V souvislosti s čaroději nastávají tři velké problémy – jeden jsem zmínil – tedy obnova many, druhý velký problém nastává s oblastí účinku kouzel který je pevně spjat s hracími podklady (tilesety) a ne s třeba metrickou soustavou, a poslední je ten, že je popis neskutečně povrchní. Dozvíte se, že sesílání kouzel má určitá pravidla podle domény ze které sesíláte kouzla. Tyto pravidla ale vůbec nejsou specifikována. Dále je třeba zmínit, že se mluví o doménách, ale kouzla jsou rozděleny do cest a ne domén. Tak trochu chaos. Kameny sami jsou sepsány jen v kapitole equipment, pouze v tabulce, nemají žádný popis, není řečeno kde se dají najít, jak se k nim čaroděj dostane, to, že kameny jsou zasvěceny elementům je popsáno velice nejasně v kapitole o magii no a v neposlední řadě, popis samotného sesílání je pouze u schopností (Incantation) a to prosím pouze mechanicky. Jak vlastně sesílání funguje řečeno není, není řečeno zda je čaroděj něčím omezen (zbrojí), není řečeno zda musí dělat gesta či zvuky. Nemůžu si pomoci, ale způsob sesílání je asi řešen "domysli si sám". Kouzel samotných je 120 a je to jedna z mála věcí, které bych v této kapitole pochválil.

Když jsem mluvil o magii, mluvil jsem o zaklínání a věštění, ale měl jsem připomenout ještě jeden způsob sesílání kouzel a to je Taroková magie. Sám taroky neznám, takže možná budu plácat nesmysly. Cadwallonský tarok vychází z tradice Vaniusova balíčku karet, obsahuje tedy 22 karet /Cards/ Cadwallonu, 21 Trumfů /Triumphs/ rozdělených do 6 barev a do 60 arkán ze šesti rodin (Families). Tarokmancie je obor magie, ve kterém vynášení karet způsobuje magické efekty. Každá z karet Cadwallonského taroku je svým majitelem očarována, manovým zdrojem jsou karty dveří a klíčů, každé klíče obsahují zcela jiný magický element, jen u dveří se určí hodem kostkou (a přidělí se body). Samotné kouzelní funguje přes jinou schopnost, ale stejně jako u Zaklínání – musí se přehodit náročnost kouzla a spálit se mana z karet, která se dobíjí. Je zde naštěstí tabulka pro převod Cadwallonských taroků na klasické taroky jak je známe my. Tarokových kouzel je 38 a jsou rozdělena do 4 různých cest. Musím říct, že jako je normální kouzlení nepřehledné tak tohle je naopak jasné. Já jen doufám, že půjde koupit v budoucnu balíček Cadwallonských taroků.

Stejně jasné je i kouzlení Věřících. To je rozděleno v základě na šest různých přístupech – světla, temnoty a osudu, dle kultury vaší postavy, nebo na Bolest, Osud a Štěstí pro ty věřící v kulty Cadwallonu. Věřící nepotřebují manu, ale svoji sílu čerpají z vlastní víry (reprezentovaný počtem stupňů povolání z Věštění) a dále pak podle víry jejich okolí. Například Bard of Destiny na stupni 3 v lénu Trophy má 5 bodů dočasné víry/Temporary Faith (3 za svůj stupeň a + 2 za Víru ve spodním městě). Zázraky jsou povolávány skrze Litanie, které opět fungují na přehození náročnosti spouštěné ze schopnosti Create/Alter nebo Destroy. Litanie jsou rozděleni do 7 sfér (společná, dvě pro osud, jedna pro světlo a temnotu a pro štěstí a bolest). Navíc jsou zde 3 kulturní litanie pro kulturu Gryffa, Divočáka a Brouka tedy bohů Merina, Quithayrana a Aegise. Je zajímavé jak je každá kapitola psaná jiným stylem, nejvíce mi to připomíná Dračí Doupě Plus – každou kapitolu pravděpodobně vytvářel jiný autor a nedošlo k sjednocení, zatímco kapitoly Věřících a Tarokových mágů pokrývají problematiku dostatečně, poslední „magická“ kapitola patří k nejhorším v knize. Samozřejmě vám dlužím opět čísla – je zde 54 litanií.

Revoluce

Revoluce odpovídá tomu,, jak jí známe my z 19. století - tedy průmyslová revoluce, mechanika a hlavně vynález parního stroje má na Aarklashi svůj vliv. Mechanika je hlavně záležitostí trpaslíků a jejich bývalých otroků goblinů. Cadwallon řeší práci se střelným prachem (vynalezeno elfy ze starého Cadwallonu), párou (z trpasličího Aegisova pohoří) , dále pak s výrobky z nafty (do které spadly goblini z No-Dar-Karu) a konečně klasická mutagenická a klonovací zařízení alchymistů z Dirzu (vzhledem k neznalosti fluffu možná Dirzových alchymistů). Poslední částí průmyslové revoluce Aarklashe je tvorba konstruktů, které dělají jen lidé škorpióna, elfové kultury draka a trpaslíci. Střelný prach se užívá ke tvorbě bomb a střelných zbraní, pára pak pro funkci různých mechanických a hydraulických strojů včetně vrhačů páry a pod. Nafta se plní do plamenometů, bomb, ovšem znalosti s prací s naftou dala vzniknout ochranným prostředkům proti ohni. Mutagenické látky mění hlavně vlastnosti jejich uživatelů, samozřejmě s vlivem na osobitost uživatele. Součástí kapitoly je i herbář a výdobytky alchymistických křivulí- lektvary.

Prozkoumávání, Konfrontace a Interakce

Prozkoumávání řeší pohyb, vzdálenosti, dohlednost, a vůbec smyslové vnímání světa. Poslední částí pravidel vztažených k prozkoumávání je Úroveň ohrožení. Ze všeho nejvíce připomíná permanentní funkci pravidel pro Setkání ze starých AdnD. Existují určité vzorce chování NPC, kteří reagují podle prostředí rasy (svojí i PC) na družinku. Jedná se zejména o pravidlové upravení vztahů, tedy pravidlo spíše pro Wargamingové hráče, kteří nemají klasické RP návyky. Ačkoliv znám zkušené RPG Vypravěče i hráče, kteří by takové tabulky také potřebovali (když barbarský odrbaný elf napadne královskou gardu na padacím mostě do králova sídla). Osobně si myslím, že tato pravidla nebudu používat, protože budou hru zpomalovat a často povedou k boji. Na druhou stranu, pro hráče, kteří Cadwallon berou jako nadstavbu Wargamingového hraní si myslím, že se bude jednat o celkem zajímavé pravidlo, které dá hře zajímavý nový rozměr. Je pravda, že na hráče to vytvoří tlak, aby nechodili po městě s odhalenými zbraněmi (zvyšuje se Thread level).

Konfrontace řeší primárně jenom boj a různé nebezpečí (pád, elementy) a jejich vliv na postavu, zde se nic nového nedočtete. Kdo čeká taktické radovánky ve stylu AdnD Player’s Option Combat and Tactics bude hořce zklamán. Nic takového se nekoná. Ač se o Cadwallonu mluví jako o taktickém RPG, taktika součástí kapitoly boje není – ať už díky tomu že iniciativa je pevně dána akční a reakční zálohou, nebo tím, že neexistují pravidla třeba pro vyvýšenou pozici.

Interakce pracuje s kontakty, znalostmi představuje některá NPC a Gildy.

Závěrem

Cadwallon the Free City je graficky nádherná knížka, která si něco plní a něco ne. Pokusím se to shrnout tak nějak popořadě a přehledně. Tato příručka je příručkou hráče. Zde naplňuje požadavky z absolutní většiny, oprostím-li se od informací o městě. Jako první příručka uvádějící hráče do města Cadwallonu je více než dostatečná, ale jako první příručka RPG přinášející hráče do světa Aarklashe a Confrontace je zcela nedostatečná. A tady v otázkách nemechanických informací, ale i herních pravidel narážím na problém, komu je Cadwallon určen.

Pro RP hráče nabízí zcela nový systém kombinující řadu známých prvků, který ovšem nedodržuje současné trendy – alespoň v tom směru, že nepracuje s dělením pravomocí Vypravěče a hráče, a na první pohled se nezdá stejně jednoduchý jako World of Darkness a D20. Minusem pro hardcore RPG hráče bude proklamovaná nutnost použití figurek, ale to se dá podle mě lehce obejít, RP jádro systému navádí tím, jak je udělané, k pravému opaku. Ovšem současným komerčním systémům ze zcela vyrovná a myslím si, že řadu z nich i překonává. Hráče Indie her ale nemá RP systém jak připoutat. Připoutat by je mohl velice zajímavý setting města. Město jako takové je zpracováno naprosto úžasně, kontinentální fantasy mixnutá trochou steampunku a trochou zeměplošské atmosféry víceméně na trhu chybí. Hráči RP si tedy mohou najít důvod Cadwallon hrát, jenže k tomu je potřeba, aby dostali do rukou další příručky, další materiály aby vlastně mohli pochopit motivaci postav, ras či kultur. Jak jsem řekl, fluff je popsán v basic setu Rag'naroku, který stojí 1300, navíc nebude obsahovat žádné informace vhodné ke spojení s Cadwallonem (rozdíl v datu vydání). V tomto Cadwallon absolutně pokulhává. Ovšem zdá se mi, že Rackham chce jít cestou Wizard of the Coast a tedy vydávat příručky typu Races of Aarkalsh, Faiths and Pantheons atd. Je to hledisko komerčně zcela pochopitelné. A já musím říct, že se na takové příručky těším a doufám, že vyjdou. Také by mě zajímalo, co všechno bude obsahovat příručka Vypravěče, která by měla vyjít anglicky snad počátkem příštího roku.

Pro Wargamingového hráče nabízí Cadwallon nadstavbu neosobních bitev, jako RPG nabízí určité ztotožnění s osudy figurky se kterou hýbu po stole, které se u armádních bojů omezuje na radost z vítězství/prohry – ať už v rámci boje jednotlivých figurek/jednotek či celé bitvy. Jenže tady zase Cadwallon nabízí málo taktických prvků, které ale inzeruje, Cadwallon, ač celou řadou mechanik na boj klade důraz, nenabízí žádná pravidla, která by boj malých jednotek a jednotlivců upravovala (třeba klasická bitka v hospodě ze starého francouzského filmu Tři mušketýři nabízí celou řadu taktických výhod které Dumasovi hrdinové využili, ale pravidla je, k jejich velké škodě, nenabízí). Na řadu tedy přichází DSS – dodělej si sám. Cadwallon je nevyrovnaný: z jedné straně klasické RPG, s důrazem kladeným na boj, ovšem bojové mechaniky samotné nenabízejí nějaké speciální featurky

Cadwallon je hra která neví kam patří – je kvalitním RPG i kvalitní nadstavbou wargamingového hraní se skvělým prostředím, Pokud toto bylo cílem vydavatele tak se mu to povedlo. K tomu aby byl výborný, je ale potřeba něco málo na víc: ujasnit si co vlastně chceme – Výtečné RPG s důrazem na Exploration a Incarnation, nebo Skvělou nadstavbu Wargamingového hraní s RP prvky s důrazem na Confrontation? Nebo snad obojí - což by bylo nejlepší. Můj osobní pocit z Cadwallonu je více než pozitivní, a snažil jsem se svá zklamání, ale i svá nadšení v tomto představení popsat. K tomu, abych byl plně spokojen, chybí přehlednost a logičtější řazení knihy, lepší překlad a samozřejmě bližší popis světa Aarklashe. Nejsou to tedy problémy mechanického, ale stylistického řádu.
Těším se někdy při hraní či představování Cadwallonu, určitě Cadwallon budu představovat a hrát v rámci hraní pro veřejnost občanského sdružení OpenGaming CZ a to v Praze a v Brně ve spolupráci s hernou a prodejnou Černý rytíř, a zamýšlím zamířit i mezi mé slovenské přátele.

S pozdravem

Dalcor
Dalcor at seznam.cz
www.opengaming.cz

Slovníček

Dovolil jsem si přeložit pár výrazů, které v textu používám, někdy duálně, ale pro zjednodušení zde napíšu, co jsem přeložil:

Cesty osudu - Paths of Destiny - filozofie jednotlivých kultur při jejich přístupu k Rag'naroku, neutralita

Stezky světla - Ways of Light - filozofie jednotlivých kultur při jejich přístupu k Rag'naroku, řád, dobro

Zákruty temnoty - Meanders of Darkness - filozofie jednotlivých kultur při jejich přístupu k Rag'naroku, anarchie, zlo

Postoj - Attitude - Attitude neoznačuje jen základní hodnoty hrdiny (zvané jinde vlastnsoti) ale tyto hodnoty zdůrazňují jaký přístup má jednotlivec k životu, té či oné činnosti, jak se ráno probudil, navíc se Postoj používá při vzájemném setkání, či jako přístup obyvatel čtvrtí k jejich okolí

Povolání - Trades - Trade je asi opravdu blíže slovu Povolání či zaměstnání než Class. A opravdu tomu tak je. Povolání se počítá na stupně, kterých je maximálně 6 a každý stupeň určuje jako vlastnosti se naučíš

Schopnosti - Abilities - Schopnosti se počítají na stupně a určují množství kostek které máme na ověření schopnosti. Počet a množství schopností je odvozeno od Povolání

Jedinečné vlastnosti - Distinctive features - speciální odbornost která je přirozená dané rase. Vlkeni jsou například Přirození zabijáci. Jedinečné vlastnsoti jsou to co odlišuje jednotlivce v rámci kultury i povolání

Odbornosti - Feats - Pokud si postava vybere již po druhé stejnou Jedinečnou vlastnost, ruší se výsledky jejích nevýhod a z Jedinečné vlastnosti se stává odbornost

Činnosti - Facts - schopnosti rovny akci, která ubírá kostku z vaší Akční či Reakční zálohy.

Postoje:
*bojechtivost - pugnacity
*hbitost - sleight
*styl - style
*jemnost - subtlety
*oportunismus - opportunism
*disciplína - discipline

Kategorie povolání:
*Konfrontace - Confrontation
*Zaklínání - Incantation
*Revoluce - Revolution
*Věštění - Divination
*Prozkoumávání - Exploration
*Interakce - Interaction

 Vyhľadávanie

 Posledné komentáre

Fórum žije! (s básní nijak nesouvisející výkřik)
(Ayaki, 17.03.16 19:49)

Dúha
(Weerty, 23.12.13 13:24)

Všem milencům
(Anonymous, 14.12.13 21:03)

Cudzinec
(Anonymous, 02.12.13 11:06)

 Kalendár

február 2020
PUSŠPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Úplný prehľad

Pridať akciu

 Partneri

FantáziaDark ElfSpoločenské hryOZ MastodontSrdce ErineluSteampunk.deever.cz - co uvízlo v soukolíSFF.czKion - nový svet pre DrD