Na kúsky

Báseň zverejnená 18.02.2010, autor: Rainyaviel (rainyaviel[zavinac]hotmail.com)

Zopakujem to klišé
Viac-menej sama sebe
Budem ho opakovať stále dookola

Pravda vraj neomrzí..

Alebo sa vrátim
K rozostavanej skladačke
Z tisícok krásnych obrazov
Dielo však nikdy nedokonané

Ostane
Mojou deviatou symfóniou
Teda ak by som vôbec venovala čas
Aspoň jedinej

Urobím rozhodnutie
Stratený kolotoč predstáv
Bolo by predsa lepšie nahradiť
Čímsi rovnako hlbokým
Nech vidno stopu, ktorú vie zanechať
Na krehkej, nevratnej ľudskej duši

Prázdnota už volá
Do krajiny zrkadiel
Skúšam nezatvoriť oči
Inak sa opäť zjaví tá predstava
O predstave posledného kúsku
Skladačky
Ktorý nádherne zapadne do dier
Starých stôp po nekonečnom boji

Zopakujem to klišé
Viac-menej  pre vás
Budem ho opakovať stále dookola