d20 Warheart – Roleplaying in a grim way

Článok zverejnený 15.02.2006, autor: Corvus Corax (corvus69[zavinac]gmail.com)

Chcel by som vás zoznámiť so svojím voľne šíritelným d20 kompatibilným herným systémom d20 Warheart – Roleplaying in a grim way. Môžete ho nájsť na http://warheart.rpg.sk. Aktuálna verzia má číslo 0.92. d20 Warheart je napísaný v angličtine, tak prosím ospravedlňte množstvo anglických výrazov použitých v článku.d20 Warheart som napísal, pretože som potreboval d20 systém, ktorý by bol vhodný na hranie v drsnom low magic/low fantasy svete. Tento systém NIE JE vhodný pre wannabe hrdinov, ktorí okolo seba mávajú magickými mečmi, strieľajú firebally a myslia si, že dokážu zabiť draka. Tu nie sú žiadni takí hrdinovia. Všetci sú mŕtvi.Okrem chuti do hrania by mal mať aspoň Gamemaster nejaké znalosti bežného d20 systému či DnD, pretože môj systém na nich stavia.

Stručný sumár pravidiel

RacesVšetky rasy sú trochu upravené. Nemajú žiadne nadprirodzené schopnosti. Podrobnosti sú v kapitole 2 – Races.

AlignmentPravidlá presvedčenia sú zrušené, pretože ich zjednodušený mechanizmus nie je vhodný do drsného sveta. Každý hráč hrá tak , ako to cíti.

Paths and CareersMiesto klasických povolaní a prestížnych povolaní sú tu Paths a Careers. Vid kapitolu 3 – Paths and Careers.

SkillsNiektoré skilly sú modifikované a pár nových skillov aj pribudlo v kapitole 4 - Skills.

FeatsMnoho high-fantasy featov je zakázaných, ale miesto nich pribudlo niekoľko nových. Pár featov je upravených.

EquipmentV kapitole 7 – Equipment je nová tabuľka zbraní a brnení.Fate pointsFate pointy sa používajú ako posledná záchrana postavy pred smrťou. Sú popísané v kapitole 6 – Campaign.

InsanityPravidla insanity simulujú účinky traumatických zážitkov, ktoré postavy zažijú. Insanity je popísaná v kapitole 6 – Campaign.

CombatPravidlá boja sú dosť rozšírené. Boj je smrteľnejší, nebezpečnejší a hráči majú viac taktických možností. Postavy majú menej hitpointov a brnenie funguje ako damage reduction. Viď kapitolu 8 – Combat.

MagicSystém kúzlenia je úplne nový. Kúzelníci nemusia kúzla memorovať, ale kúzlia ich tak, ako chcú, pomocou skillu Spellcraft. Kňazi aj kúzelníci používajú rovnaký systém a aj rovnakú základnú vlastnosť (Int). Mágia je veľmi nebezpečná a kúzelníkovi sa môžu prihodiť zlé veci. Viac v kapitole 9 – Magic a v kapitole 10 – Spells.d20 Warheart je systém nezávislý od settingu, ja osobne ho používam vo svete Warhammeru.

Jednotlivé kapitoly

Preskočme kapitolu jeden, ktorá slúži ako úvod a vrhnime sa na kapitolu 2 – Races. Rasy vo d20 Warheart nemajú žiadne supernaturálne schopnosti. GM sa ich, samozrejme, nemusí vôbec držať a používať svoje vlastné rasy. Na systém to nemá takmer žiaden vplyv.

Kapitola 3 – Paths and Careers je už zaujímavejšia. Miesto klasických povolaní sú použité životné cesty. Vyjadrujú, čomu sa postava najviac venuje a čom je najlepšia. Na prvý pohľad je to oproti DnD len kozmetická zmena, ale na pozadí je to omnoho viac. Cesty sú aj o niečo všeobecnejšie než DnD povolania. Hráč si pri výbere postavy zvolí cestu, ktorú bude jeho postava nasledovať. Zároveň si zvolí aj ‘civilné’ povolanie, ktoré jeho postava vykonávala predtým než začala viesť dobrodružný život. Týmto spôsobom už o sebe hráč nerozmýšľa ako o fighterovi či roguovi, ale konkrétnejšie ako o vojakovi alebo vykrádačovi hrobov. Životná cesta sa dá zmeniť len keď začne postava vykonávať iné povolanie, napríklad keď sa zo študenta stane prieskumník.

Pristúpme k jednotlivým cestám:

Path of Knowledge and Sorcery: túto cestu nasledujú všetky povolania, ktoré sa zaoberajú primárne mágiou. Sú to rôzni mágovia, kúzelníci, alchymisti či zaklínači. V tabuľke cesty v stĺpci Known spells je maximálny počet kúziel, ktoré sa môže naučiť. V stĺpci Bonus spells sú bonusové kúzla, ktoré dostane len ak má dostatočne veľký Int modifikátor. Podrobnejšie o mágií neskôr.

Path of Martial Combat: túto cestu si vyberajú postavy, ktoré sa živia hlavne svojimi svalmi a zbraňami, napr. vojaci, strážcovia, bitkári, žoldnieri alebo bodyguardi.

Path of Religion: cesta náboženstva je pre tých, čo zasvätili svoj život bohu alebo cirkvi. Väčšinou sú to kňazi, mnísi, fanatici a druidi. Táto cesta je trochu odlišná pre zástupcov rôznych náboženstiev, pretože každý boh dáva svojim ovečkám iné schopnosti.

Path of Skills and Wits: toto je asi najvšeobecnejšia cesta. Zvolia si ju všetky postavy, ktoré si na živobytie zarábajú svojím umom alebo zručnosťou. Sú to napr. agitátori, študenti, obchodníci, umelci, zbojníci, pašeráci, lekári alebo zabávači.

Path of Wilderness: cestou divočiny kráčajú všetky postavy, ktoré trávia viac času v prírode než v meste ako napr. lodníci, pastieri, lovci, skauti, zlatokopovia či drevorubači.

Všimnite si, že tabuľka životnej cesty (ktorú nájdete v texte kompletných pravidiel, ponúkaných na oficiálnej stránke – pozn. Annun) má dva nové stĺpce: Def, v ktorom je zobrazené zvyšovanie Defense a HP, kde je zobrazený rast hitpointov. Pribudla aj položka Weapon groups (podrobnejšie sa tomu budem venovať v kapitole 8 Combat)

Okrem životných ciest existujú ešte kariéry. Kariéry sú niečo ako DnD prestige classes. Kariéry sú archetypy povolaní, ktoré si hráč nemôže zvoliť na prvej úrovni, ale musí preto splniť určité podmienky. Týchto kariér je 25 a ďalšie pribudnú časom. Kariéry sú napríklad lovec čarodejníc, berserker, šermiar, vrah, mušketier, templár, mágovia špecializovaní na jeden druh mágie, inquisitor, biskup, lukostrelec a podobne.

V kapitole 4 – Skills som sa venoval updatu niektorých skillov z DnD. Taká najdôležitejšia zmena je v Knowlegde (arcana) a Spellcraft (magic school) a Move silently/Hide sú rozdelené na urban a rural, čiže mestské a prírodné. Druhá dôležitá zmena je v tom, že keď skill rank prekročí hodnotu ability, ktorá ju ovplyvňuje, cena za rank sa zdvojnásobuje.

V kapitole 5 – Feats je niekoľko upravených featov a pár nových. Zmena nastala napr. pri Power attacku, ktorý je podobný skôr verzií z DnD 3 než 3.5 a Combat expertise stratilo podmienku Int 13. Je aj zakázaných pár featov, ktoré buď nemajú v systéme zmysel, alebo sú veľmi „high-fantasy“.

Body osudu a pravidlá pre šialencov tvoria základ kapitoly 6 - Campaign. Fate pointy sú body, ktoré môže postava použiť napríklad na opakovanie nepodareného hodu alebo na záchranu holého života. GM by nimi mal šetriť a dávať ich len na konci väčších dobrodružstiev, prípadne za individuálny roleplay výkon.

Insanity funguje tak, že postavy, ktoré zažijú niečo strašidelné, alebo znepokojujúce, si musia hádzať na silou vôle proti určitej obťiažnosti. Ak neuspejú, dostanú insanity body a keď ich majú viac, než je ich hodnota Charismy, tak zístavajú nejakú mentálnu chorobu ako napr. amnéziu, depresiu, či strach z tmy.

Kapitola 7 – Equipment je veľmi stručná a obsahuje len novú tabuľku zbraní a brnení. Tabuľka brnení sa skladá z častí brnení. Postava si tak môže nakombinovať vlastné brnenie. Rozhodne sa, čo bude mať na hlave, trupe, rukách a nohách. Toto pravidlo sa dá ale aj ignorovať a používať len sady brnení, ktoré sú tiež v tabuľke.

Kapitola 8 – Combat je asi najdôležitejšia kapitola. Obsahuje podstatu celého systému d20 Warheart. Odporúčam dôkladne si ju prečítať a pochopiť. Pokúsim sa zhrnúť hlavné body:Hitpointy: postavy majú omnoho menej hitpointov ako v DnD. Vystihuje to filozofiu systému, že hitpointy sú len životná sila a odolnosť postavy. Je to nejaký buffer, ktorý určuje koľko postava vydrží predtým, než dostane skutočne ťažké zranenie (deadly hit, viď nižšie), ktoré ju vyradí z boja. Nie je preto logické, aby sa postava tým ako trénuje, stávala „betónovejšia“, preto rastú hitpointy len veľmi pomaly.Defense: obrana je charakteristika postavy, ktorá hovorí o tom, ako je postava schopná odvracať rany. Zvyšuje sa levelom. Hráči si na obranu hádžu kockou podobne ako na útok.Armor: brnenie, na rozdiel od DnD, neslúži na to, aby bola postava ťažšie zasiahnuteľná, ale keď ju zasiahne rana, tak zmenší utrpené zranenie. Funguje to ako damage reduction. Toto je omnoho „realistickejší“ a menej abstraktný systém než bežné DnD. Nosenie brnenia znižuje obranu o armor check penalty, takže postava sa musí rozhodnúť, či bude chodiť bez brnenia a dostávať menej rán, alebo ich bude dostávať viac, ale brnenie bude ich časť absorbovať. Pravidlo maximálnej Dexterity sa pri brneniach nepoužíva.Called shots: Called shots sa používajú vtedy, keď chce útočník zasiahnuť určitú časť tela protivníka, alebo mu chce spôsobiť určité zranenie a pod. Called shot má často aj nejaký špeciálny účinok ako prerazenie brnenia, vyrazenie zbrane alebo omráčenie. Pri robení called shotov dostáva útočník penaltu na útok aj obranu.Penetration: niektoré zbrane (napr. palcát, bojové kladivo alebo kuša) prerážajú brnenie ľahšie než iné. Tieto zbrane majú len polovičnú penaltu pri použití called shotu na prerazenie brnenia.Deadly hits a Death chart: keď dostane postava také zranenie, ktoré zníži jej hitpointy pod nulu. Dostáva takzvaný deadly hit. Deadly hit má rôznu silu v závislosti od toho koľko má postava negatívnych hitpointov a miesta zranenia. Podľa toho sa konzultuje tabuľka Death chart, a pomocou nej sa určí, či sa postava odporúča do večných lovíšť alebo z toho vyviazne len so zlomenou rukou, alebo vypichnutým okom.Weapon groups: toto sú skupiny zbraní (meče, sekery, luky), ktoré sa môže postava naučiť ovládať. Nahradzujú simple a martial weapon proficiency.Critical hits: keďže majú postavy omnoho menej hitpointov ako bežne, je upravený systém criticalov. Kocky sa nenásobia, ale k poškodeniu sa pripočíta 1d8. Keď dáva postava dýkou zranenie 1d4+1 tak pri criticale dá 1d4+1d8+1. Podľa toho, ako výrazne potvrdí hráč critical threat môže critical hit zasiahnuť určitú časť tela a spôsobiť podobný efekt ako called shot. Šanca na critical threat sa zvyšuje spolu s levelom.Critical misses: keď hráč hodí čistú 1, tak sa mu môže prihodiť kritické zlyhanie. Čo presne sa mu stane, sa dá zistiť z tabuľky.Sneak attack: mechanizmus útočenia zo zálohy je upravený, postava miesto xd6 k poškodeniu dostáva bonus k útoku, threatu a poškodeniu. Okrem toho, keď pri sneak attacku urobí called shot, nedostane penaltu k obrane.Two-weapon fighting: penalty za boj s dvoma zbraňami sú znížené, pretože z podstaty tohto systému vyplýva, že je lepšie udrieť raz veľmi silno, než viackrát slabo.

V kapitole 9 – Magic je popísaný môj nový systém kúzlenia. Kúzliace postavy si nemusia kúzla memorovať. Na kúzlenie používajú skill Spellcraft(magic shool). Kúzla patria do magických škôl. Aby mohol kúzelník kúzliť kúzla z jednotlivých škôl, musí si zobrať feat Spellcasting (magic school) a investovať skillpointy do súvisiaceho Spellcraft (magic school). Kňaz nemusí na svoje školy použiť feat, ale nemá možnosť sa žiadne ďalšie školy naučiť. Kúzla nemajú úrovne, len obtiažnosť vyčarovania, ktorú musí kúzelník prehodiť. Často má kúzlo viacero použití a úrovní sily. Kúzelník sa môže slobodne rozhodnúť, akým spôsobom kúzlo použije. Kúzlenie má ale aj svoju tienistú stránku. Keď sa pritrafí čistá 1 alebo celkový hod na Spellcraft je nižší alebo rovný obťiažnosť-10, môžu sa stať zlé veci...

V kapitole 10 – Spells je zoznam kúziel pre jednotlivé školy. Dá sa tam nájsť aj mnoho kúziel známych z DnD, ktoré sú ale často upravené alebo je viac kúzel zlúčených do jedného.Toto je v skratke základ môjho systému. Ak sa vám to pozdáva, skúste si prečítať pravidlá a zahrať pokusnú hru. A ak sa vám to bude páčiť, alebo budete mať nejaké pripomienky, napíšte mi mail na corvus69(at)gmail.com alebo prispejte do fóra na Annun.sk.

 Vyhľadávanie

 Posledné komentáre

Fórum žije! (s básní nijak nesouvisející výkřik)
(Ayaki, 17.03.16 19:49)

Dúha
(Weerty, 23.12.13 13:24)

Všem milencům
(Anonymous, 14.12.13 21:03)

Cudzinec
(Anonymous, 02.12.13 11:06)

 Kalendár

júl 2019
PUSŠPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Úplný prehľad

Pridať akciu

 Partneri

FantáziaDark ElfSpoločenské hryOZ MastodontSrdce ErineluSteampunk.deever.cz - co uvízlo v soukolíSFF.czKion - nový svet pre DrD